Show sidebar

น้ำพุแมว เครื่องให้น้ำสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ Petsuka ขนาด 3 ลิตร

฿1,290 ฿850
  • สามารถใส่น้ำได้ 3 ลิตร
  • มีถาดรองด้านล่าง มียางกันลื่น
  • ใช้มอเตอร์ในการทำให้เกิดน้ำวน
  • มีไส้กรองน้ำ ทำให้น้ำสะอาดปราศจากฝุ่นละออง
  • มีไฟ LED ส่องสว่าง เพื่อให้เห็นชัดเจนในเวลากลางคืน

น้ำพุแมว เครื่องให้น้ำสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ ขนาด 3 ลิตร Petsuka ขนาด 3 ลิตร แบบ 3in1

฿990 ฿590
  • สามารถใส่น้ำได้ 3 ลิตร
  • มีถาดรองด้านล่าง มียางกันลื่น
  • เครื่องให้น้ำสัตว์แบบน้ำวน
  • มีไส้กรองน้ำ ทำให้น้ำสะอาดปราศจากฝุ่นละออง
  • มีไฟ LED ส่องสว่าง เพื่อให้เห็นชัดเจนในเวลากลางคืน