Show sidebar

ห้องน้ำแมว Petsuka ห้องน้ำโดมแบบเปิดหลังพร้อมที่ตักทราย สีชมพู

฿650 ฿590
 • มีช่องใส่ที่ดับกลิ่น เป็นพิเศษ
 • ปิดมิดชิดกันทรายแมวและสิ่งสกปรกออกสู่ภายนอก
 • ใช้สำหรับใส่ทรายแมว และรองรับมูลแมว
 • มีฝาเปิด-ปิด ให้แมวเข้าได้
 • ห้องน้ำขนาดใหญ่ รองรับทรายแมวได้เยอะ

ห้องน้ำแมว Petsuka ห้องน้ำโดมแบบเปิดหลังพร้อมที่ตักทราย สีฟ้า

฿650 ฿590
 • มีช่องใส่ที่ดับกลิ่น เป็นพิเศษ
 • ปิดมิดชิดกันทรายแมวและสิ่งสกปรกออกสู่ภายนอก
 • ใช้สำหรับใส่ทรายแมว และรองรับมูลแมว
 • มีฝาเปิด-ปิด ให้แมวเข้าได้
 • ห้องน้ำขนาดใหญ่ รองรับทรายแมวได้เยอะ

กระบะทรายแมว Petsuka พร้อมที่ตักทราย สีฟ้า

฿290 ฿250
 • กระบะทรายแมวพร้อมที่ตักทราย
 • แข็งแรง คงทน ไม่แตกง่าย
 • ใช้สำหรับใส่ทรายแมว
 • มีที่พักเท้าเพื่อดักจับทราย
 • สามารถแยกชิ้นส่วนถอดล้าง

กระบะทรายแมว Petsuka พร้อมที่ตักทราย สีชมพู

฿290 ฿250
 • กระบะทรายแมวพร้อมที่ตักทราย
 • แข็งแรง คงทน ไม่แตกง่าย
 • ใช้สำหรับใส่ทรายแมว
 • มีที่พักเท้าเพื่อดักจับทราย
 • สามารถแยกชิ้นส่วนถอดล้าง