Show sidebar

ผ้าอ้อมสุนัข เพศผู้ (โอบิ) Petsuka ขนาด M

฿165 ฿135
 • แถบสีบอกความชื้นแฉะ
 • เทปสติ๊กเกอร์สามารถลอกออกและแปะซ้ำได้
 • ซึมซับได้มากกว่า 4 รอบ
 • ป้องกันการรั่วซึม
 • ยับยั้งแบคทีเรีย

ผ้าอ้อมสุนัข เพศผู้ (โอบิ) Petsuka ขนาด S

฿165 ฿135
 • แถบสีบอกความชื้นแฉะ
 • เทปสติ๊กเกอร์สามารถลอกออกและแปะซ้ำได้
 • ซึมซับได้มากกว่า 4 รอบ
 • ป้องกันการรั่วซึม
 • ยับยั้งแบคทีเรีย

ผ้าอ้อมสุนัข เพศผู้ (โอบิ) Petsuka ขนาด L

฿165 ฿135
 • แถบสีบอกความชื้นแฉะ
 • เทปสติ๊กเกอร์สามารถลอกออกและแปะซ้ำได้
 • ซึมซับได้มากกว่า 4 รอบ
 • ป้องกันการรั่วซึม
 • ยับยั้งแบคทีเรีย

ผ้าอ้อมสุนัข Petsuka ทุกเพศวัย ขนาด S/SS/SSS

฿150 ฿125
 • ซึมซับได้มากกว่า 4 รอบ
 • แถบสีบอกความชื้นแฉะ
 • เทปสติ๊กเกอร์สามารถลอกออกและแปะซ้ำได้
 • ป้องกันการรั่วซึม
 • ยับยั้งแบคทีเรีย

ผ้าอ้อมสุนัข Petsuka ทุกเพศวัย ขนาด M

฿150 ฿125
 • ซึมซับได้มากกว่า 4 รอบ
 • แถบสีบอกความชื้นแฉะ
 • เทปสติ๊กเกอร์สามารถลอกออกและแปะซ้ำได้
 • ป้องกันการรั่วซึม
 • ยับยั้งแบคทีเรีย

ผ้าอ้อมสุนัข Petsuka ทุกเพศวัย ขนาด L

฿150 ฿125
 • ซึมซับได้มากกว่า 4 รอบ
 • แถบสีบอกความชื้นแฉะ
 • เทปสติ๊กเกอร์สามารถลอกออกและแปะซ้ำได้
 • ป้องกันการรั่วซึม
 • ยับยั้งแบคทีเรีย